Laikraksts Latvietis

3x3 Austrālijas Alpos

Pulcina pāri par 100 Austrālijas latviešu

  Laikraksts Latvietis Nr. 444, 2017. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koncerta vakars – uzstājas Meži, Z. Rūtiņa, V. Dauksta. FOTO Māra More (Moore).