Laikraksts Latvietis

Tūrisms kā gadatirgus

Eksotika vai skaistā Latvija

  Laikraksts Latvietis Nr. 445, 2017. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vikingu kuģis UXKUUL (Ikšķile) ar apkalpi. Filmēts „Nameja gredzenā“. FOTO Aina Gailīte.