Laikraksts Latvietis

Dziesma priecē sirdi

Trīs tenoru koncerts Kanberā

  Laikraksts Latvietis Nr. 121, 2010. g. 2. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Gints Bērziņš (pie klavierēm), Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis un Miervaldis Jenčs. FOTO Pēteris Grigulis.