Laikraksts Latvietis

Perta, Pinakuls (Pinnacles), Pembertona (1)

Ceļojums gar Austrālijas rietumkrastu

  Laikraksts Latvietis Nr. 448, 2017. g. 22. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Fremantles pirmais cietums. FOTO Ilmārs Rudaks.