Laikraksts Latvietis

Cik jauki pabūt rietumos...!

DV delegātu sapulce Pertā

  Laikraksts Latvietis Nr. 451, 2017. g. 18. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Varenā torte. FOTO Gunta R..