Laikraksts Latvietis

Cik jauki pabūt rietumos...!

DV delegātu sapulce Pertā

  Laikraksts Latvietis Nr. 451, 2017. g. 18. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Trīs Vanadžu priekšnieces. No kreisās Silvia Miglis no Melburnas, Rita Džonsone no Pertas, Regīna Berķe no Adelaides. FOTO Gunta R..