Laikraksts Latvietis

Pulkveža Oskara Kalpaka atcere Kanberā

Pulkvedis un viņa gars

  Laikraksts Latvietis Nr. 451, 2017. g. 18. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Žanis Mediķis un Arvīds Purvis. FOTO Imants Skrīveris.