Laikraksts Latvietis

Perta, Pinakuls (Pinnacles), Pembertona (4)

Ceļojums gar Austrālijas rietumkrastu

  Laikraksts Latvietis Nr. 451, 2017. g. 18. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Laurences vīnotavā. FOTO Marija Perejma.