Laikraksts Latvietis

Jauns maģistrs Melburnā

Dainai Grosai – maģistra grāds

  Laikraksts Latvietis Nr. 456, 2017. g. 19. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Daina Grosa. FOTO Arnis Gross.