Laikraksts Latvietis

Ar Omu uz Rīgu!

Roberta stāsts

  Laikraksts Latvietis Nr. 456, 2017. g. 19. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mazās Mežotnes pils parkā. No kreisās: Mazās Mežotnes pils īpašniece, tēlniece Regīna Deičmane, Oma Zane, Roberts, Iveta Brutāne. FOTO Dzintra Zālīte.