Laikraksts Latvietis

Skolā – par tās projektētāju

Arhitekts Indriķis Blankenburgs

  Laikraksts Latvietis Nr. 456, 2017. g. 19. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ļaudonas lauksaimniecības skola uzcelta 1924. g.