Laikraksts Latvietis

Latviešu Savstarpējās palīdzības biedrības talcinieces

Viņas dara brīnumus...!

  Laikraksts Latvietis Nr. 456, 2017. g. 19. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu Ciema talcinieces 1977. gada 2. septembrī Melburnas Latviešu namā.