Laikraksts Latvietis

Pārsteidzošā balva Birutai

Par gleznu Austrālijas Latviešu 56.Kultūras Dienās Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 457, 2017. g. 2. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Biruta Apene-Klerka (Apene-Clark) un Marita Lipska. FOTO Marita Lipska.