Laikraksts Latvietis

Ko dejojām toreiz? Ko dejojam tagad?

Skatītāja piezīmes par tautas deju lieluzvedumu Baltimorā

  Laikraksts Latvietis Nr. 471, 2017. g. 10. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lieluzveduma kopskats. FOTO Pēteris Alunāns.