Laikraksts Latvietis

DV Melburnas nodaļas 68 gadu jubileja

Referāts un priekšnesumi

  Laikraksts Latvietis Nr. 471, 2017. g. 10. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Melburnas nodaļas 68 gadu jubileja. Runā nodaļas priekšsēdis Jānis Kārkliņš. FOTO Aleksandrs Grimms.