Laikraksts Latvietis

„Vasarnīca Pārdaugavā“

Nākusi Lāsmas Gaitnieces jaunākā grāmata

  Laikraksts Latvietis Nr. 471, 2017. g. 10. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Grāmatas „Vasarnīca Pārdaugavā“ aizmugurējais vāks.