Laikraksts Latvietis

Šis un tas no manas dzīves (3)

Labas dienas, labi ļaudis!

  Laikraksts Latvietis Nr. 474, 2017. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Uldis Siliņš, Jānis Streičs. FOTO no Ulda Siliņa personīgā arhīva.