Laikraksts Latvietis

Nākošais Austrālijas 3x3 pie Kanberas

Tai pašā vietā, kur notika Austrālijas pirmais 3x3

  Laikraksts Latvietis Nr. 478, 2017. g. 30. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Grīnhilsa centrs. FOTO Baiba Haringtona.