Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes 98. gada svētki Adelaidē

Andra Dārziņa runa „Latviešu mediķi Dienvidaustrālijā“

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Gada svētku dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.