Laikraksts Latvietis

Miķeļdienas svinēšana Latviešu ciemā

Sestdienas rīts ausa ar skaidrām, zilām debesīm un priecēja Melburnas ļaudis

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Monīka (Monique) un Madisona (Maddison). FOTO Ilze Nāgela.