Laikraksts Latvietis

Izstaigā Latviju Kanberā

Stāsti par pilsētu vēsturiskiem notikumiem un to nozīmi

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skrīveru dzimtas četras paaudzes. Vidū Inta Skrīvere ar dēlu Ēriku, mazmeitu Kristir un mazmeitu Jāny un Jānas vīru Troy un mazmazdēliem Leo un Archer. FOTO Egons Eversons.