Laikraksts Latvietis

Dzīvie pie mirušajiem

Kapusvētki Toronto 2017

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Vaira Gertnere, prāv. Ilze Kuplēna-Jūvarte (Ewart), Dr. Vilis Mileiko, māc. Dr. Anita Gaide, māc. Ģirts Grietiņš un prāv. emeritus Ivars Gaide.