Laikraksts Latvietis

Grāmata „Lībiešu krasts“

Pārskats par lībiešu tradicionālo dzīvesveidu

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Baiba Šuvcāne ar grāmatu „Lībiešu krasts“. FOTO Inese Dāvidsone.