Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes dibināšanas atcere Sidnejā

Akadēmiska runa „Veterinārmedicīnas attīstība pēdējā gadsimteni“

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Andrejs Medenis, Andra Rone, Valdis Krādziņš.