Laikraksts Latvietis

Latviešu biedrības pilnsapulce Pertā

Iespēju robežās jāturpina pastāvēt un jāuztur Latviešu Centrs Pertā

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

2017./18. gada Pertas Latviešu biedrības valde. No kreisās: Jānis Kukuls, Rita Džonsona, Austra Kaģe, Ruta Auziņa un Jānis Purvinskis (iztrūkst Nikolājs Džonsons). FOTO Jānis Purvinskis.