Laikraksts Latvietis

Draudze svin Pļaujas svētkus

Dievkalpojums baznīcā un spēles draudzes namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Trivia spēles uzvarētāji – komanda OAM. FOTO Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).