Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Mierīgas darbdienas mākslinieks

  Laikraksts Latvietis Nr. 482, 2017. g. 6. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skats no izstādes. FOTO Māris Brancis.