Laikraksts Latvietis

Valsts svētki Adelaidē

Svinības trīs dienu garumā

  Laikraksts Latvietis Nr. 485, 2017. g. 25. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu skolas skolēni un Valdis Zatlers nopūš Latvijas valsts dzimšanas dienas sveces. FOTO Pēteris Strazds.