Laikraksts Latvietis

Valsts svētki Adelaidē

Svinības trīs dienu garumā

  Laikraksts Latvietis Nr. 485, 2017. g. 25. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Karogu uzvilkšanas ceremonijas programma (2).