Laikraksts Latvietis

Skaļi un lustīgi Latviešu Ciemā svinam Oktoberfest!

Piedalījās arī Paro Ronītis

  Laikraksts Latvietis Nr. 485, 2017. g. 25. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ivars Štubis vada dziedāšanu. FOTO Ingrīda Biezaite.