Laikraksts Latvietis

Valdis Zatlers Latviešu Ciemā Melburnā

Satikšanās bija ļoti draudzīga, sirsnīga un jokiem bagāta

  Laikraksts Latvietis Nr. 485, 2017. g. 25. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Māris Krusts un Valdis Zatlers. FOTO Jānis Roberts Dēliņš.