Laikraksts Latvietis

Kvīnslandes draudzes 30 gadu jubileja

Jubilejā atceras vēsturi

  Laikraksts Latvietis Nr. 485, 2017. g. 25. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Draudzes valde. No kreisās: Daina Vanaga, Raimonds Vanags, Dace Damberga, prāvests Jānis Priedkalns, Māra Siksna, Ādolfs Lācis. FOTO Arnis Siksna.