Laikraksts Latvietis

18. novembris Rīgā

Pēdējais divciparu skaitlis dzimšanas dienai

  Laikraksts Latvietis Nr. 485, 2017. g. 25. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Apbalvotie nacionālie partizāni. No kreisās: Arends Jānis Lapiņš, Antoņina Brasla, Dzidra Bukāte, Monvids Uldis Normunds Eltermanis, Jāzeps Logins, Hilda Miezīte un Ernests Rudzroga. FOTO Aina Gailīte.