Laikraksts Latvietis

Mākslas ievirzes 3x3 saietā Kanberā

Mūsu pašu divas mākslinieces

  Laikraksts Latvietis Nr. 486, 2017. g. 8. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lelde Vītola. FOTO no Vītolu ģimenes arhīva.