Laikraksts Latvietis

AL 35. Jaunatnes dienas

Atklāšanas koncerts

  Laikraksts Latvietis Nr. 489, 2018. g. 7. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Kārla Jaudzema, Annalīse Daliņa, Kaspars Moore. FOTO Ojārs Greste.