Laikraksts Latvietis

Balttour 2018 – 25 gadi

Tūrisms pasaulē un Latvijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 493, 2018. g. 9. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sēž: Inga Šēna-Laizāne. Stāv no kreisās: suitu vīrs, Aina Gailīte, Alsungas muzeja vadītāja Inga Bredovska. FOTO Aina Gailīte.