Laikraksts Latvietis

Balttour 2018 – 25 gadi

Tūrisms pasaulē un Latvijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 493, 2018. g. 9. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Brīvdabas muzeja meistars. FOTO Aina Gailīte.