Laikraksts Latvietis

Simts rozes simtgadniecei

Apsveikumi no karalienes un ministru prezidenta

  Laikraksts Latvietis Nr. 493, 2018. g. 9. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tamāra Stadoliukas svin save 100. dzimšanas dienu.