Laikraksts Latvietis

Grāmatas – tilts starp Cesvaini un Siguldu

Popularizē Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības

  Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Grāmatas „Reiz... un tagad“ vāks.