Laikraksts Latvietis

Grāmatas – tilts starp Cesvaini un Siguldu

Popularizē Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības

  Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Tūlīt, tūlīt Juris Sārnis saņems pirmo grāmatas eksemplāru no redaktores Sanitas Dāboliņas. FOTO Ivars Raudziņš, „Siguldas Avīze“.