Laikraksts Latvietis

Grāmatas – tilts starp Cesvaini un Siguldu

Popularizē Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības

  Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Cesvainieši (2. no kreisās — skolotāja Vita Krūmiņa) ar grāmatas „Reiz… un tagad“ autoru un redaktori. FOTO Ivars Raudziņš, „Siguldas Avīze“.