Laikraksts Latvietis

Grāmatas – tilts starp Cesvaini un Siguldu

Popularizē Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības

  Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Grāmatas „No Cesvaines līdz Siguldai“ atvēršanas svētkos Siguldas namiņā sarunājas spalvasbrāļi (no kreisās) Aivars Berķis un Juris Sārnis. FOTO Ivars Raudziņš, „Siguldas Avīze“.