Laikraksts Latvietis

Igaunijas valsts simtgades atcere Kanberā

Laba sadarbība ar vēstnieku

  Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Igaunijas vēstnieks Austrālijā Andres Unga un KLB priekšnieks un LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics.