Laikraksts Latvietis

Rakstiņi par mazuļiem (4)

Adelaides latviešu skolas spēļu grupa – „Mūsu skola – jūsu skola“

  Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu skolas spēļu grupa šogad februārī. FOTO no D. Freijas personīgā arhīva .