Laikraksts Latvietis

Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Melburnā

Melburnas Latviešu biedrības izveidotā tradīcija

  Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Jānis Kārkliņš, Kaspars Švolmanis, Iveta Laine un Uldis Ozoliņš. FOTO Juris Ozols.