Laikraksts Latvietis

Gadskārtējais palīdzības sūtījums

Vanadzes DV namā pako palīdzības kastes konteinerim

  Laikraksts Latvietis Nr. 499, 2018. g. 16. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sūtījuma šķirošana. FOTO Ilze Kūmbe (Coombe).