Laikraksts Latvietis

Akadēmiskās vienības „Atāls“ 59. gada svētki

Svētku runa par latviešu muzeju Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 504, 2018. g. 4. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Akadēmiskās vienības „Atāls“ gada svētku kopbilde. FOTO Pēteris Strazds.