Laikraksts Latvietis

„Baltiešu Spēles“ Adelaidē

Svinīgajā atklāšanas ceremonijā piedalījās Dienvidaustrālijas premjerministra pārstāvis

  Laikraksts Latvietis Nr. 504, 2018. g. 4. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas – Lietuvas basketbola spēle. FOTO Pēteris Strazds.