Laikraksts Latvietis

Mūsu muzejs, mūsu dzīves, mūsu stāsti

Pagātne, tagadne un nākotne

  Laikraksts Latvietis Nr. 504, 2018. g. 4. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Team Latvija“ – muzeja komanda. No kreisās: Ilze Franka, Māra Pīrsone (Pearson), ALB priekšniece Ilze Radziņa un Marija Perejma. FOTO Paulīne Krokrile (Pauline Crockrill).