Laikraksts Latvietis

Mūsu muzejs, mūsu dzīves, mūsu stāsti

Pagātne, tagadne un nākotne

  Laikraksts Latvietis Nr. 504, 2018. g. 4. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilze Franka un Māra Pīrsone (Pearson) pie dokumentācijas krātuves. FOTO Paulīne Krokrile (Pauline Crockrill).